YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seyahat Acentaları

TURİZM DESTEĞİ 2018
Bakanlar Kurulu Kararı (Ülkemize Turist Getiren A Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar-2018 Yılı)
2018 Yılı Turizm Desteği Tebliği (2018-2)
Bilgilendirme
Başvuru Süreleri
Ek-1 Basvuru Dilekcesi
Ek-2 Tarifesiz Uçuş Beyan Formu

Ek-3 Tarifeli Uçuş Beyan Formu

Ek-4 Tarifesiz Uçuş Hakediş Çizelgesi
Ek-5 Tarifeli Uçuş Hakediş Çizelgesi
Ek-6 Taahhutname
Ek-7 Turizm Desteği Başvurusu Bilgi Formu
Double Touch Tarifesiz Uçuş


TURİZM DESTEĞİ 2017
2017 Yılı Turizm Desteği Tebliği (2017-2)
2017 Yılı Destekleme Uygulamasına İlişkin Önemli Açıklama
Ek-1 Başvuru Dilekçesi
Ek-2 Uçuş Beyan Formu - Tarifesiz Tam UçuşlarDouble Touch (Tam)

Ek-3 Uçuş Beyan Formu - Tarifesiz Ortak Uçuşlar Double Touch (Ortak)

Ek-4 Uçuş Beyan Formu - Tarifesiz Tam Uçuşlar (%30 Fazla Ödemeli)
Ek-5 Uçuş Beyan Formu - Tarifesiz Ortak Uçuşlar (%30 Fazla Ödemeli)
Ek-6 Uçuş Beyan Formu - Tarifeli Uçuş
Ek-7-Tarifesiz Tam Uçuş Hakediş-Çizelgesi
Ek-8-Tarifesiz Ortak Uçuş Hakediş Çizelgesi
Ek-9 Taahhütname
Ek-10 Turizm Desteği Başvurusu Bilgi Formu

ÖNEMLİ BİLGİLER


SEYAHAT ACENTASI KURULUŞ İŞLEMLERİ

Seyahat Acentası Ünvan Talebi (Yeni Kurulacak Seyahat Acentaları İçin)

- Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi (Yeni Kurulan Seyahat Acentaları İçin)
 

SEYAHAT ACENTALARININ DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ
1. Şube Kuruluş Talebi

2. ŞubeKapanış Talebi

3. Acenta Unvan Değişikliği Başvurusu

4. Ticaret Unvanı Değişikliği Talebi

5. Adres Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

6. Grup Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

7. Nev'i Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

8. Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

9. Şirket Birleşmesi Talebi

10.Seyahat Acentası Personel Değişikliği Talebi (Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)

11.Acentanın Teminat Değiştirilmesi Talebi

12.Nakit Teminat İade İşlemleri 
 

DİĞER BAŞVURU İŞLEMLERİ

· Enformasyon Memurluğu Başarı Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi

·  Acentaların Faaliyetleri ile ilgili Şikayet Başvurusu

·  Acentalardan Alacakların İstenilmesi Talebi

·  Diğer Talepler 


FORMLAR

·  Başvuru Dilekçesi

·  Unvan Talep Formu

·  Acenta Ünvan Taahhutnamesi

·  Teminat Mektubu Örneği

·  T.C. Kimlik No ve Adli Sicil Beyanı

·  Seyahat Acentası Personeline İlişkin Bilgiler 


GENELGE VE DUYURULAR
· Tur Güvenliğine ilişkin 02/11/2015 tarih ve 2015/08 sayılı Genelge

·  Seyahat Acentalığı Faaliyetlerine ilişkin 04/03/2015 tarih ve 2015/02 sayılı Genelge ve Denetim Tutanakları

· Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğine ilişkin 04/03/2015 tarih ve 2015/01 sayılı Genelge ve Denetim Tutanakları

·İdari Para Cezaları 2019

·  Belge Ücretlerinin Yatırılacağı Yeni Hesap Numarası (03/06/2014)

·  Belgesiz Seyahat Acentalığı Faaliyetlerine İlişkin Belge Örnekleri  
·  Seyahat Acentalarının Denetimine İlişkin Genelge

AV TURİZMİ YAPAN ACENTALAR
·Av Turizmi Yapan Acentaların Listesi

HAC YAPMAYA YETKİLİ ACENTALAR
·2018 Hac Sözlesme İmzalayan Acentalar Listesi

UMRE YAPMAYA YETKİLİ
 ACENTALAR
·
2018 Umre Yapmaya Yetkili Acentaların Listesi

UMRE YAPMAYA YETKİLİ ACENTALARLA BİRLİKTE ÇALIŞAN ALT ACENTALAR
·
2018 Umre Yapmaya Yetkili Acentalarla Birlikte Çalışan Alt Acentalar ListesiBAŞVURU ADRESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı

İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat: 6
Emek /ANKARA
Tel : 0.312.212 83 00/2601
Fax: 0.312.222 63 21