T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Termal Suların Sınıflandırılması

Termal Sular


Çıkış noktasında sıcaklığı 20 ºC ve üzerinde olan sulardır.

Mineralli Sular


Doğal ve sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış sulardır.

Termomineral Sular


Hem doğal sıcaklıkları 20 ºC'nin üzerinde olan hem de litresinde en az 1 g'ın üzerinde çözünmüş mineral içeren sulardır.


Özel Balneolojik Sular


Bazı özel mineralleri belirli en az (eşik) değerlerin üzerinde içeren sulardır. Bunlar;

-Karbondioksitli Sular: 1 g/lt üzerinde çözünmüş serbest karbondioksit içeren sular.

-Kükürtlü Sular: 1 mg/lt üzerinde -2 değerli kükürt içeren sular,

-Radonlu Sular: 666 Bq/lt üzerinde radon ışınımı içeren sular,

-Tuzlalar: 14 g/lt üzerinde NaCl iceren sular,

-İyotlu Sular : 1 mg/lt üzerinde iyot içeren sular,

-Florlü Sular: 1 mg/lt üzerinde florür içeren sular,

olarak sınıflandırılırlar.