T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rehber Eğitimi için tavsiye edilen asgari içerik

REHBER EĞİTİMİ İÇİN TAVSİYE EDİLEN ASGARİ İÇERİK

1. AMAÇ

Rehberlik eğiticilerine, bir rehber adayının (rehberlik öğrencisinin) bir raft teknesini güvenli ve ustaca kullanabilmesi için gereken bilgi ve becerilerin kontrol listesini sağlamak.

2. İÇERİK(Rehberler İçin Tavsiye Edilen Asgari Koşullar belirtildiği şekilde)

A. Beceriler
i) Rafting teknikleri
ii) Rafting ekibi eğitimi ve yönetimi
iii) Acil durum ve kurtarma teknikleri

B. Bilgi
i) Malzeme (ekipman)
ii) Güvenlik ve acil durum formaliteleri
iii) İvinti (rapid) teorisi
iv) Liderlik
v) İşaretler

A. Beceriler
i) Rafting teknikleri:

a) Küçük kürek çekme tarzı – İleri, geri, dümen, çekme, ileri ve aksi yöne hızlı dönüşlerle kürek çekme, kaldıraç ve/veya Büyük kürek çekme teknikleri çekme, itme, dönme;

b) Suda düzgün ve rahatça ilerleme – İleri ve aksi yöne;

c) Anafora kapılmak ve anafordan kurtulmak;

d) İvinti (rapid) okuma – Gerek tekneden gerekse karadan akarsuyun özelliklerini bilmek, tanımlamak (keşif yapmak, izcilik yapmak);

e) İvintide raftı hızlı kullanma – Akıntılar, kayalar, dalgalar, çukurlar, risklerle ilgili olarak uygun açılar ve pozisyonları kullanıp bir çizgi belirlemek ve o çizgide gitmek;

f) Yola koyulmak / Karaya çıkmak – Kontrollü bir tarzda, tekneyi korumak;

g) Raft kenarlarının yükselmesi / Yükseltilerden geçmek;

h) Sıra halinde gitmek / Tekneleri nakletmek.

ii) Rafting ekibi eğitimi ve yönetimi:

a) Güvenlikle ilgili bilgilendirme – Ortaya çıkabilecek tehlikeler (riskler); cankurtaran yeleği, koruyucu başlık, ayakkabı ve diğer rafting giysilerinin kurala uygun şekilde giyilmesi; oturma pozisyonu ve sıkı tutunmak; diz çökme ve gevşek T- tutuşlarının tehlikeleri; “akarsuda gitme pozisyonu”nun açıklanması: ayakların yukarıda oluşu, yatar gibi oturmak, akıntı yönüne bakmak, dıştaki ipi kullanarak yüzücü kurtarma, (boyu) uzatılmış küçük kürek, korunma amaçlı ,aktif yüzme (burkulmalardan bahsedilebilir), su geçirmez taşıma çantaları ve kurtarma teknelerinin atılması (uygulanabilirse), küreği hafif darbe vuruşları şeklinde kullanmak;

b) Ekibi yerleştirme – Deneyim, kuvvet (güç), ağırlık, çeviklik, kendine güven, fiziksel ve tıbbi koşulların göz önüne alınması;

c) Küçük kürek çekme tekniği – Kürek hareketlerinin açıkça gösterilmesi, çalışma, hataların düzeltilmesi;

d)
Diğer dersler – Yükseltiler, yüksek kenarlar, bekleme;

e) Değerlendirme – Ekibin gücünü ve sınırlarını anlama ve tanıma, sonra uygun hatlar seçme;

f) Motivasyon – Bir ekibe istediğini yaptırabilme.

iii) Acil durum ve kurtarma teknikleri:

Özel beceriler – ivintilerde yüzme, kendini / başkalarını bir teknenin üstüne / içine alma, sığ sulardan geçmek, düğümler de dahil olmak üzere halat teknikleri, su geçirmez taşıma çantaları, halat bağlamak, mekanik avantaj sistemleri, kuvvetli yüzücü kurtarma, v.b.

B. Bilgi
i) Malzeme:

a) Raft – Dizayn, yapım, malzemeler, havayla şişirme / havayı boşaltma tekniklerinin doğru şekildeki sıralaması, çalışma basınçları (Şişirilen rafttaki hava basıncı), vanalar, parçaların ad ve işlevleri, onarım;

b)
Rehber – Uygun kıyafet ve ayakkabı, can yeleği, kask, kısa kürek, su geçirmez taşıma çantası, bıçak, düdük, v.b.;

c) Müşteri – Uygun kıyafet ve ayakkabı, can yeleği, kask, kısa kürek;

d) Kurtarma – Halatlar, askı kayışları, makaralar ve diğer madeni eşyaların kullanımı ve depolanması (saklanması);

e) İlk yardım – İlk yardım kitinin kullanımı (“Rehberler İçin Tavsiye Edilen Asgari Koşullar”da belirtilen düzeye kadar) ve seyahat sırasında uygun pozisyonda saklanması;

f) Onarım – Kitin kullanımı ve saklanması;
g) Donanım – Bir raft teknesinin iskeleti ve malzemenin güvenli ve korunacak şekilde teçhiz edilmesi;
h) Bakım / Muhafaza – Nehirde ve nehir ışında, özellikle nakliye sırasında.

ii) Güvenlik ve acil durum prosedürleri:

a) Genel güvenlik – Kazalara yol açan alkol / uyuşturucular gibi unsurlar, uygun olmayan / kötü biçimde muhafaza edilen teçhizat, burkulmalar, suların yükselmesi gibi nehirde karşılaşılabilecek risk olasılıkları, diğer teknelerle göz temasının sürmesinin önemi;

b) Genel acil durum prosedürleri – Durum değerlendirmesi, eldeki kaynakları düşünerek bir kurtarma eylemini planlamak ve yerine getirmek, zamanın sınırlı oluşu ve güvenlikte öncelikler, ekibi bilgilendirmek ve motive etmek;

c)
Yüzücüler – Uzun yüzme dersleri, kısa küreğe doğru uzanmak, takip etmek, su geçirmez taşıma çantası, güvenlik kayığı, diğer raftlar;

d) Sörfler – Uygun yüksek kenarlar / Yükseltileri kullanmak, sayım, diğer rehber(ler)le iletişim, halatla kurtarma, vb.;

e)
Çabuk hareketler – Diğer rehber(ler)le iletişim, sayım, yüzücülerin yukarıya tekneye çekilmesi, vb.;

f) Bağlantı atkıları – Sabitlemek, sayım, diğer rehber(ler)le iletişim, seçilen yöntemle serbest bırakıldığı takdirde tekneye (rafta) neler olabileceğini düşünmek ve gerekli önlemleri almak, atkının dengesini / sabit durumunu bozarak raftı serbest bırakmak;

g) Ayak atkıları – Sığ suları geçmek, sıralı şekilde gitmek dahil çeşitli seçenekler;

h) Yolda kalan ekip – Ulaşmak için en iyi yöntem, arkasına almak, kürek çekmek, gitmek, yedeğe alma ilkeleri;

i) Vücut ısısının normalin altına düşmesi/Artması– Sakınmak ve tedavi etmek;

iii) İvinti (rapid) teorisi:

a) Uluslararası sınıflandırma sistemi – Bilmek ve yerel örnekleri verebilmek;

b) Nehir Özellikleri – Buradaki olası tehlikeleri ve hidrolik sistemi anlamak: havuz, dil / V kanalı, anafor, anafor hattı / çevresi, suyun köpürmesi, girdap, sürekli dalga, kırılan dalga, dalgakıran, çukur, suyun düşmesi, v.b.

iv) Liderlik:

a) Liderlik teorileri ve grup hareketlerini anlamak / bilmek.

b) Sorumluluklar.

v) İşaretler:

a) Görsel – hepsi açık (yönler), anafordan çıkış, duruş, acil durum, gerekli ilk
yardım, hepsi TAMAM, yüzücü(ler) (sayı ve konum), dalgalar üzerinde giden tekne, kaybolan kürek, pompaya ihtiyaç var, son tekne, arayı kapatın, birbirinizden ayrılın / yayılın, hızlanın, v.b.

a) Islık / düdüğü bir kez çalma : Dur / Dikkat, üç kez çalma : Acil durum.